Preventivní péče, očkování od 3 let

 
     
  ocko3 a  
     
     
 

Preventivní péče, očkování do 2 let

 
     
  ocko2 a  
     
     
 

Preventivní a ozdravné programy

 
     
  pobyt  
     

Preventivní péče, očkování od 3 let

 
Děti od 3 let jsou k povinným očkováním (tj. očkováním hrazeným pojišťovnami) a preventivním prohlídkám zvány poštou nebo telefonicky. 
 
Preventivní péče a očkování pro děti od 3  do 18 let
 

Věk dítěte    Obsah prohlídky a očkování
     
3 roky   preventivní prohlídka
     
5 let  

preventivní prohlídka 
přeočkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli

přeočkování - zarděnky, příušnice, spalničky

     
7 let   preventivní prohlídka 
     
9 let   preventivní prohlídka 
     

10 - 11 let

11 let

 

přeočkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli a obrně 

preventivní prohlídka 

     
13 let   preventivní prohlídka
+ ev.nepovinné očkování HPV (13-14 r.)
     
15 let   preventivní prohlídka
     
17 let   preventivní prohlídka
     
18 let   výstupní prohlídka a předání do péče PL pro dospělé