Preventivní péče, očkování od 3 let

 
     
  ocko3 a  
     
     
 

Preventivní péče, očkování do 2 let

 
     
  ocko2 a  
     
     
 

Preventivní a ozdravné programy

 
     
  pobyt  
     

Preventivní péče a očkování do 18. měsíců

 
Děti můžete předem objednat do poradny pro zdravé.
 
 
V tomto období jsou kratší intervaly mezi jednotlivými prevencemi, a proto si také většinou domlouváme další termín hned po provedené prevenci. 
 
Kalendář prohlídek a očkování

 

věk dítěte    obsah prohlídky a očkování
do 2-3 dnů po příchodu z porodnice   vstupní prohlídka
     
14 dnů   preventivní prohlídka
     
6 týdnů   preventivní prohlídka 
+ ev. nepovinné 1.očkování proti Rotavirům 
     
9 týdnů   1. očkování  Hexa vakcína : tetanus, záškrt, černý kašel, žloutenka typ B, Haemophillus influenzae B+ dětská obrna)
+ za 14 dní ev. nepovinné 1. očkování proti Pneumokokům
     
3 měsíce   preventivní prohlídka
ev. nepovinné 2.očkování proti Rotavirům + za 14 dní ev.nepovinné očkování proti meningokokům 
     
4 nebo 5 měsíc   preventivní prohlídka
2. očkování
 Hexa vakcína : tetanus, záškrt, černý kašel, žloutenka typ B, Haemophillus influenzae B+ dětská obrna -za měsíc po 1.dávce) 
+ za 14 dní  ev. nepovinné 2. očkování proti Pneumokokům
     
6 měsíců   preventivní prohlídka
     
8 měsíců   preventivní prohlídka + ev.nepovinné 1.očkování proti meningokokům 
     
10 měsíců   preventivní prohlídka + ev.nepovinné 2.očkování proti meningokokům 
     
12 měsíců   preventivní prohlídka
3. očkování Hexa vakcína : tetanus, záškrt, černý kašel, žloutenka typ B, Haemophillus influenzae B+ dětská obrna -za 6 měsíců po 2.dávce, nejpozději do 18 měsíce věku) 
+ za  14 dní  ev. nepovinné 3. očkování proti Pneumokokům + za 14 dní 3.očkování proti meningokokům
     
13 - 15 měsíců   1. očkování vakciny -spalničky+příušnice+zarděnky
     
18 měsíců   preventivní prohlídka
     
     
     

 

 

Časový plán očkování je individuálně sestaven vždy dle aktuálního stavu dítěte a po domluvě s rodiči.