Na individuální konzultaci se můžete  objednat na tel. čísle: 
722 746 712

nebo na emailu: 
irymesova@gmail.com. 
 
     
     

  
 

     
     
  Konzultace a psychoterapie není hrazena zdravotními pojišťovnami.  
     
     Pesso Boyden psychoterapie - Základní principy

Základem Pesso Boyden psychoterapie je optimistický obraz člověka, který se přirozeně snaží nalézat cesty, jak se radovat ze života; s potěšením, uspokojením, smyslem a sounáležitostí.
 
Lidé očekávají, že uskuteční svou jedinečnost a potencialitu, a směřují k integraci svých polarit, např. síly a zranitelnosti. Mají vrozené přání rozvíjet své vědomí a poznat smysl svého života.
 
Předpokládá se, že existuje vrozené nutkání, které zevnitř těla motivuje osobu přijmout tyto vývojové úkoly.
 
Aby vývojový proces mohl vzkvétat, musí být splněna řada podmínek.
 
Během vývoje dítěte musí rodiče nebo jejich zástupci konkrétně uspokojovat jeho základní potřeby, jako je sociální/fyzické místovýživaochranapodpora a hranice.
 
Následně musejí být tyto potřeby uspokojovány na symbolické úrovni, kdy dítě má místo v srdci rodičů, je živena jeho sebedůvěra, je podporováno ve svém úsilí, jsou ochraňována jeho práva a je mu pomáháno objevovat své vlastní možnosti a hranice. Když je tato péče a pozornost internalizována, mohou dospělí nakonec uspokojovat své vlastní potřeby, cítit se někde doma, pečovat o sebe, nacházet podporu, ochraňovat a limitovat se ve svém vlastním zájmu a v zájmu společenství.