O metodě

Metoda FIE byla vytvořena izraelským psychologem Reuvenem Feuersteinem za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Na základě dlouhodobého výzkumu R. Feuerstein zjistil, že je možné tyto schopnosti (kognitivní funkce) vhodným způsobem stimulovat a rozvíjet tak potenciál daného člověka v jeho nejvyšší možné míře. Na podkladě tohoto zjištění vytvořil propracovanou mezinárodně rozšířenou metodu FIE, která zmíněné funkce rozvíjí a modifikuje.

Optimální a doporučené je začít pracovat už s dětmi předškolního věku, protože metoda rozvíjí zejména předpoklady k učení, které děti později využijí nejen při vstupu do základní školy, ale i v dalších navazujících stupních vzdělávání.

Ale s efektem je metoda využívána u lidí podle potřeby a v různém věku na podporu nebo návrat kognitivních schopností. Jedná se zejména o schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, práci s chybou a rozvoj vyjadřovacích a komunikačních schopností.

Název instrumentální obohacování vyplývá ze způsobu, jakým jsou výše zmíněné schopnosti rozvíjeny.

"Instrumenty" jsou pracovní listy vytvořené R. Feuersteinem a jeho kolegy.

Každá osoba, která metodou pracuje, má k dispozici svou sadu pracovních listů, kterými ho systematicky a dlouhodobě v rámci jednotlivých lekcí provází vyškolený lektor.