Změny v očkování

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím od 1.5.2020

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím

 

S platností od 1. 5. 2020 je dle § 30, odst. (2), písm. b), bod 8. zák hrazeno nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným

 

 1) meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku (tzn.ve věku 5 měs. a 29 dní !!)

 2) meningokokem skupiny A,C,W,Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života

    (tzn. ve věku od 1.roku a do 2 let a 11,5 měs)